AURA TELA

Čovek ima aursko telo koje ga okružuje i prožima njegovo fizičko telo. Jedna od funkcija aure je apsorbovanje energije bele svetlosti iz atmosfere i razlaganje na energije pojedinačnih boja od kojih se ona sastoji, koje zatim protiču kroz različite delove tela i vitalizuju ih. Istraživanja pokazuju da je vrlo verovatno da efekti koji su primećeni u korišćenju terapije bojom nastaju delovanjem zraka boja na aursko telo, koje sa svoje strane utiče na fizičko telo. Kod ljudskih jedinki postoje dva osnovna procesa koja funkcionišu sve vreme, naime anabolizam i katabolizam. Anabolizam je proces građenja i oporavljanja, a katabolizam je suprotan tome – on je zadužen za eliminaciju toksičnih ili nepotrebnih materija iz tela. Dobro zdravlje se može održavati samo ako se održava pravilna ravnoteža između ova dva procesa anabolizma i katabolizma, koji zajedno predstavljaju metabolizam.

Većina normalno zdravih ljudi ima auru podjednako debelu oko celog tela. Ako je osoba bolesna, na tom delu tela aura je znatno tanja u zavisnosti od težine bolesti koju osoba ima. Tokom života menjamo boju svoje aure. Osobe koje su se prosvetlile imaju belu boju aure te su zato svi sveti ljudi naslikani sa belom, srebrnom ili zlatnom aurom oko glave ili sveukupne figure.

Aura obuhvata sedam glavnih energetskih centara (čakri), koje se odražavaju na naš fizički i mentalni status. Svaka čakra ima odgovarajuću emociju i boju sa kojom je povezana. Neki ljudi imaju posebnu sposobnost da vide i osete auru i interpretiraju čovekovo mentalno i psihičko stanje, dok se drugi oslanjaju na metod Kirlian fotografije koja prenosi sliku energije na filmsku traku. Auru mogu da oštete: zagađenost, povrede ili traume, bolesti i stres.

Znati šta svaka individualna boja predstavlja je deo „čitanja“ aure.

Crvena aura

Pozitivna: energija, strast, aktivnost, entuzijazam, hrabrost
Negativna: bes, emotivnost, nedostatak energije
Narandžasta aura

Pozitivna: poverenje, toplina, optimizam, sažaljenje, nezavisnost
Negativna: tuga, neodlučnost, nesigurnost, usamljenost

Žuta aura

Pozitivna: otvorenost, artikuliranost, kreativnost, entuzijazam, znanje, um
Negativna: stres, briga, tajnost, nervoza, nepoštenje, manipulativnost

Zelena aura

Pozitivna: isceljenje, ravnoteža, lojalnost, strpljivost
Negativna: ljubomora, osetljivost, emotivna zavisnost

Plava aura

Pozitivna: donositelj mira, propovedni, duhovnost i psihička svesnost
Negativna: lenjost, brige o malim stvarima

Ljubičasta aura

Pozitivna: miroljubivost, bezuslovno davanje ljubavi, harmonija
Negativna: hod po ivici, bez osećaja pravde, osetljivost.

Post Author: Saveti Prirode

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *